ஏன் நாம் தமிழர் கட்சி – தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!

தமிழர் திருநாட்டில் தமிழ் தேசிய அரசியல் முன்னெடுப்பு அவசியம். நாம் தமிழர் மட்டுமே நமக்கான தீர்வு. புதியதோர் தேசம் செய்வோம், புரட்சியால் அதை உறுதி செய்வோம். #சிந்தித்து வாக்களிப்பீர்.. #நாம் தமிழர் கட்சி #இரட்டை கரும்பு விவசாயி சின்னம்

Which country has more internet users?

Over the last two decades, the numbers of global Internet users have skyrocketed. If this was a measure of economic performance, then it would be possible for all countries to be said have made significant developments over the same time. In fact, some countries, such as Nigeria and Bangladesh, have seen an increase in internet users as big as 40,000%!